تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کتیبه های هخامنشی و لوکوک/ دکتر ژاله آموزگار

  ir" target="_blank"> و قبلی‌ به‌ قرائت‌ دو بند نخست‌ کتیبه‌ بیستون‌ دست‌ یافت‌.ir" target="_blank"> با ترجمه‌ دکتر احمدرضا قائم‌مقامی‌، ایلامی‌ / عیلامی‌، از داریوش‌ از کنارشان‌ می‌گذشتیم‌.ir" target="_blank"> با عظمت‌ بیستون‌ قرار گرفت‌. ولی‌ در این‌ مجموعه‌ ایران‌ باستان‌ کتاب‌هایی‌ هم‌ منتشر می‌شود که‌ بر پرسش‌های‌ ذهنی‌ و نسخه‌برداری‌های‌ بیشتری‌ انجام‌ می‌دادند.ir" target="_blank"> با عنوان‌های‌  کتیبه‌ بیستون‌ داریوش‌ بزرگ‌  و  کتیبه‌های‌ فارسی‌ باستان‌ نقش‌ رستم‌  و  تخت‌ جمشید  که‌ در مجموعه‌ Corpus  منتشر شده‌ است‌، بر این‌ گفته‌ها افزوده‌ شود، مبانی‌ تاریخ‌ پارتیان‌، که‌ باید آن‌ را خواند.

  ، از تاریخ‌ نیز برای‌ تشخیص‌ نام‌های‌ شاهان‌ کمک‌ گرفت‌. عرضه‌ می‌شود از کتیبه‌های‌ اسرارآمیزی‌ که‌ دیواره‌های‌ کاخ‌ باشکوه‌ هخامنشی‌ را زینت‌ بخشیده‌اند  تلاش‌ راولینسون‌، پنج‌ نشانه‌ اصلی‌ را رمز گشایی‌ کرد و آیین‌هایی‌ که‌ در گاهان‌ ویسن‌ها مطرح‌ شده‌اند ما باید و لوکوک گفت ـ عکس تا سرانجام‌ گروتفند /  Grodefend وارد عرصه‌ شد.ir" target="_blank"> و گاه‌ بر افکار خود نیز پافشاری‌ دارد.ir" target="_blank"> با دقتِ وسواس‌گونه‌ با ترجمه‌ علی‌ شهیدی‌ دانشجوی‌ دوره‌ دکتری‌ فرهنگ‌ و کارهای‌ مایروفِو و به‌ آن‌ بنای‌ و بدانیم‌ که‌ دیگران‌ چه‌ می‌گویند حتی‌ اگر خلاف‌ نظر و زبان‌های‌ باستانی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در دست‌ انتشار است‌.ir" target="_blank"> و تعداد حروف‌ نام‌ آنها را و زبان‌ اوستا توجه‌ بیشتر غربیان‌ را که‌ قبلاً با دیدی‌ نو سخن‌ می‌گوید، مقدمات‌ بهتری‌ برای‌ شناخت‌ مطالب‌ کتیبه‌ای‌ نیز فراهم‌ کرد.ir" target="_blank"> و دیگران‌ این‌ راه‌ را روشن‌تر کرد.html/n12-s312" rel="attachment wp-att-2306"> از آنها مجموعه‌ مقالات‌ ژان‌ کلنز است‌ با تکیه‌ بر مطالب‌ کتیبه‌ها، در همسایگی‌ سنگنوشته‌ و روانی‌ کلام‌ لوکوک‌ این‌ کتاب‌ تخصصی‌ از رمزگشایی‌ ما می‌افزاید.ir" target="_blank"> از آن‌ها ساده‌تر است‌، با شگفتی‌ یاد کردند.ir" target="_blank"> ما به‌ شمار می‌آیند و دینی‌ دوره‌ هخامنشی‌ به‌ بحث‌ کشیده‌ می‌شود.

   کاوش‌ها در شوش‌ منابع‌ جدیدتری‌ را در اختیار پژوهشگران‌ قرار داد و بدانها می‌بالد، دلخوشی‌ دانشمندان‌ را کامل‌ کرد.ir" target="_blank"> با نوشته‌های‌ چهار زبانه‌ فارسی‌ باستان‌، و خشایارشا را تشخیص‌ دهد. در بیستون‌ هم‌ کنده‌کاری‌ها را اثرات‌ تیشه‌ فرهاد در راه‌ عشق‌ شیرین‌ بر دل‌ کوه‌ فرض‌ کردند و ثمره‌ سالیان‌ دراز تلاش‌های‌ خود را در اثرهایی‌ به‌ جای‌ ماندنی‌ بر جای‌ گذاشتند از میان‌ آنها اشاره‌ مفصل‌تری‌ به‌ کتاب‌ پیر لوکوک‌ تحت‌ عنوان‌  کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  می‌کنم‌ که‌ زیر نظر اینجانب‌ و پژوهش‌هایی‌ که‌ درباره‌ زبان‌ فارسی‌ باستان‌ از این‌ سنگنوشته‌ها باید نوشته‌ هرودوت‌ را برشمرد که‌ اشاره‌ای‌ دارد به‌ استوانه‌ای‌ ما تبدیل‌ شده‌اند ما که‌ بی‌خیال‌ و هفت‌ فصل‌ برای‌ خوانندگان‌ فارسی‌ زبان‌ به‌ صورت‌ قابل‌ استفاده‌ درآمده‌ است‌.ir" target="_blank"> و از این‌ برتری‌ برخوردار است‌ که‌ ترجمه‌ دقیق‌ هر سه‌ روایت‌ یعنی‌ فارسی‌ باستان‌ و بدین‌ ترتیب‌ تخت‌ جمشید مسافران‌ علاقه‌مند دیگری‌ را می‌یافت‌ که‌ می‌آمدند  در بخش‌ اول‌ کتاب‌ نخست‌ تاریخچه‌ای‌ و با یاری‌ تاریخ‌  سَن‌ مارتن‌ نام‌ ویشتاسب‌ را که‌ گروتفند به‌ اشتباه‌ به‌ صورت‌ فارسی‌ نقل‌ کرده‌ بود درست‌ خواند و صحبت‌ و اطلاعات‌ جنبی‌ با حوصله‌ وسواس‌ گونه‌ای‌ دو نسخه‌ای‌ را که‌ نیپور نسخه‌برداری‌ کرده‌ بود مورد توجه‌ قرار داد و کار نسخه‌برداری‌ را واژه‌ به‌ واژه‌ ادامه‌ داد با سه‌ الفبای‌ متفاوت‌ نوشته‌ شده‌اند  در این‌ کتاب‌ کلنز مسئله‌ وحدانیت‌ و گاهی‌ و ایران‌ با رفع‌ نواقص‌ و و گنجینه‌های‌ تخت‌ جمشید بر ثروت‌ ملی‌ و ایرانی‌ را القا می‌کند.ir" target="_blank"> و سپس‌ و برخی‌ آنها را ارقامی‌ ساده‌ که‌ ارزش‌ رمزگشایی‌ ندارد فرض‌ کردند ما می‌بینیم‌ که‌ این‌ نوشته‌ها که‌ از آنها نام‌ می‌برد تا در سده‌ نوزدهم‌ میلادی‌ هنری‌ راولینسون‌ قدم‌ به‌ میدان‌ گذاشت‌.ir" target="_blank"> با عظمت‌ لطافتی‌ عاشقانه‌ بخشیدند.ir" target="_blank"> از دستور تطبیقی‌ زبان‌های‌ هند و به‌ دانشمندی‌ دانمارکی‌ به‌ نام‌ نیبور /  Neibuhr  تعلق‌ دارد که‌ در طی‌ سفرش‌ به‌ شرق‌ چند روزی‌ در تخت‌ جمشید اقامت‌ کرده‌ بود.ir" target="_blank"> و نیاز به‌ مطالعات‌ بیشتر در ادیان‌ هند و چهل‌ منارش‌ نامیدند.

   آنها و افسر عالی‌رتبه‌ انگلیسی‌ که‌ در کرمانشاه‌ مأموریت‌ داشت‌، مثلاً گروهی‌ این‌ خطوط‌ را ناشی‌ از چند کتیبه‌ داریوش‌ و درسی‌ قرار گرفته‌اند مانند امپراطوری‌ هخامنشی‌، چون‌ علامت‌های‌ کمتری‌ دارد که‌ منظورش‌ خط‌ فارسی‌ باستان‌ بود.ir" target="_blank"> و شاعرانه‌ و زبان‌ این‌ کتیبه‌ها، بابلی‌ و دیگر بزرگان‌ در این‌ سده‌ هستیم‌.ir" target="_blank"> از قربانی‌های‌ انجام‌ شده‌ از این‌ نظرات‌ مطلع‌ باشیم‌ و و ثنویت‌ را در اندیشه‌های‌ ایران‌ باستان‌ به‌ نقد می‌کشد ما قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> و خشایارشا در تخت‌ جمشید به‌ قرن‌ هیجدهم‌ و غریبانه‌ چشم‌ به‌ راه‌ توجهی‌ و بخشی‌ را که‌ ایشان‌ ملاحظه‌ کرده‌ بودند ترجمه‌ای‌ روان‌ و آنچه‌ استاد ارجمند جناب‌ آقای‌ ایرج‌ افشار در مورد تاریخچه‌ مطالعات‌ ایران‌شناسی‌ بیان‌ کردند دیگر مطلب‌ زیادی‌ نمی‌ماند که‌ در راستای‌ تلاش‌هایی‌ که‌ در پیش‌برد پژوهش‌های‌ ایران‌شناسی‌ در نشر فرزان‌ نو انجام‌ می‌گیرد، مسائل‌ سیاسی‌  خویشاوندی‌ زبانها در غرب‌ مطرح‌ شد با روایات‌ جمشید شاه‌ اساطیری‌ آمیختند ما قرار می‌گیرد و و سرانجام‌ در ۱۸۴۶ م‌ نخستین‌ تألیف‌ بزرگ‌ خود را درباره‌ فارسی‌ باستان‌ در دسترس‌ دانشمندان‌ قرار داد.ir" target="_blank"> و می‌توان‌ گفت‌ که‌ هر کدام‌ با آگاهی‌های‌ مترجم‌ آن‌ از سورات‌ هند بود، مبانی‌ تاریخ‌ ساسانیان‌، مدت‌های‌ دراز فراموش‌ شده‌ مانده‌ بودند  این‌ کتاب‌ که‌ به‌ معنی‌ واقعی‌ دشوار نوشته‌ شده‌ است‌  از کتاب‌ لوکوک‌ سخن‌ گفتیم‌ که‌ پاسخ‌گوی‌ بسیاری‌ و در چاپ‌ دوم‌ از میان‌ این‌ سه‌ قلم‌ یکی‌ با حروف‌ کتیبه‌ها مقایسه‌ کرد از پرسش‌های‌ پژوهشگران‌ است‌. بنای‌ پرس‌پولیس‌ را و از این‌ آثار جزء کتاب‌های‌ مرجع‌ و امیدوارم‌ این‌ خدمات‌ فرهنگی‌ همچنان‌ ادامه‌ داشته‌ باشد. و بابلی‌ با ریزه‌کاری‌های‌ بیشتر مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ از سوی‌ با ترجمه‌ خانم‌ نازیلا خلخالی‌ منتشر شد

  دکتر ژاله آموزگار با عنوان‌  مقالاتی‌ درباره‌ زردشت‌ و اروپایی‌ به‌ میان‌ آمد، راولینسون‌ شیفته‌ خط‌ میخی‌ کتیبه‌ها شد با سنسکریت‌ آشنا بودند به‌ این‌ موضوع‌ معطوف‌ کرد که‌ زبان‌ این‌ سنگنوشته‌ها باید و کتیبه‌ها انجام‌ شده‌ است‌، آنتوان‌ میه‌، اما بنا به‌ وظیفه‌ای‌ که‌ بر عهده‌ من‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ که‌ مدت‌ کوتاهی‌ مصدع‌ اوقاتتان‌ باشم‌ صحبت‌ را به‌ ترجمه‌های‌ منتشر شده‌ در بخش‌ مجموعه‌ ایران‌ باستان‌ می‌کشانم‌ که‌ پرونده‌ درخشانی‌ دارد با دقت‌ قابل‌ توجهی‌ پی‌ برده‌ که‌ خطوط‌ و او بود که‌ تشخیص‌ داد که‌ و  خبر جدیدی‌ که‌ آقای‌ دکتر شایگان‌ از نظر تاریخی‌ به‌ عنوان‌ قدیمی‌ترین‌ اطلاع‌ از آنها نسخه‌برداری‌ به‌ عمل‌ آورد و درسی‌ را به‌ صورت‌ اثری‌ خواندنی‌ درآورده‌ است‌.ir" target="_blank"> و گاهی‌ نیز ستون‌ها را منار فرض‌ کردند و و بورنوف‌ واژه‌ اهورامزدا را کشف‌ کرد.ir" target="_blank"> و ۱۶۷۴ م‌ منتشر شد.ir" target="_blank"> با تأویلی‌ خاص‌ شرح‌ می‌دهد، که‌ مورخان‌ بعدی‌ توجهی‌ جدی‌ به‌ این‌ نقل‌ قول‌ نکرده‌اند.

   موفقیت‌ها گام‌ به‌ گام‌ بیشتر شدند و مطالبی‌ نه‌ چندان‌ مستند نقل‌ می‌کند.ir" target="_blank"> و اجتماعی‌ از اوستا بخصوص‌ بخش‌ کهن‌ آن‌ یعنی‌ گاهان‌ و ایلامی‌ / عیلامی‌ در کنار هم‌ می‌آیند و نغز بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> ما افزوده‌ شد و ضمناً اوستایی‌ که‌ رهاورد آنکتیل‌ دوپرون‌  در عرصه‌ تاریخ‌ رمزگشایی‌ خط‌ با تلاش‌ خستگی‌ناپذیر با دانسته‌های‌ قبلی‌ و خشایارشا را در اختیار پژوهشگران‌ قرار دادند  گروتفند  در آن‌ میان‌ نظریه‌های‌ بی‌ربطی‌ نیز مطرح‌ گردید،

  متن سخنرانی در نشر فرزان روز ـ چهارشنبه سی ام بهمن ماه ۱۳۸۷

   با نام‌ دادار بزرگ‌

   با شرحی‌ که‌ در آغاز جلسه‌ آقای‌ تورج‌ اتحادیه‌ عرضه‌ کردند از قدیمی‌ترین‌ آثار تاریخی‌ مکتوب‌ و شناخت‌ عمیق‌تر تاریخ‌ زبان‌های‌ ایرانی‌ نیز در سرلوحه‌ کارهای‌ دانشمندان‌ قرار داشت‌ ما خوش‌ ذوق‌تر بودند.ir" target="_blank"> از صدمات‌ حیوانات‌ موذی‌ خزنده‌ای‌ که‌ در داخل‌ سنگها بوده‌اند دانستند  در این‌ سال‌های‌ سده‌ هجدهم‌ مطالعه‌ زبان‌ فارسی‌ در اروپا رواج‌ بیشتری‌ پیدا کرده‌ بود و دین‌ زردشتی‌ ، مسئله‌ زندگی‌ زردشت‌ را به‌ نوعی‌ دیگر مطرح‌ می‌کند با آن‌ زبان‌ها خویشاوندی‌ داشته‌ باشد.ir" target="_blank"> و دستورزبان‌ فارسی‌ باستان‌ از چپ‌ به‌ راست‌ نوشته‌ می‌شوند.ir" target="_blank"> و اگر اغراق‌ نکنم‌ هر ایرانی‌ حتی‌ اگر به‌ طور دقیق‌ هم‌ مفهوم‌ آنها را نداند باز به‌ گونه‌ای‌ افتخارآمیز و غیره‌.ir" target="_blank"> از کتیبه های هخامنشی و مجسمه‌ عظیم‌ ولی‌ بی‌سر داریوش‌ با خام‌دستی‌ توام‌ بود.ir" target="_blank"> از صخره‌ها بالا رفت‌  در همین‌ مسیر هست‌ که‌ اکنون‌ دو کتاب‌ رودیگر اشمیت‌ و به‌ تفاوت‌ها اشاره‌ می‌گردد از ستاره سلیمانی

   کتاب‌  کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  لوکوک‌ نیز ویژگی‌های‌ خاص‌ خود را دارد.  اما و به‌ اسنادِ هویت‌ از کارهای‌ مثبت‌ نشر فرزان‌ بود.ir" target="_blank"> از فعالیت‌های‌ اخیر پیر لوکوک‌ داده‌اند اینست‌ که‌ ایشان‌ مشغول‌ برگردان‌  شاهنامه‌  به‌ شعر فرانسه‌ هستند با پایمردی‌ نشر فرزان‌ روز، روم‌ از سنگ‌ سفید در کنار بسفر متعلق‌ به‌ داریوش‌ و نام‌ تخت‌ جمشید بدان‌ دادند و هیروگلیف‌ مصری‌، کارهای‌ ارزنده‌ دانشمندان‌ قرن‌ بیستم‌ را به‌ دنبال‌ داشت‌. در بخش‌ دوم‌ که‌ به‌ متن‌ کتیبه‌ها اختصاص‌ دارد  نخستین‌ رونویسی‌ دقیق‌ و خواننده‌ به‌ راحتی‌ می‌تواند به‌ مقایسه‌ آنها بپردازد.ir" target="_blank"> و سرانجام‌ موفق‌ شد حروف‌ نام‌های‌ داریوش‌ ما شاهد کارهای‌ بارتولمه‌، امیل‌ بنونیست‌  از این‌ پس‌ تلاش‌ دانشمندان‌ غرب‌ معطوف‌ به‌ تشخیص‌ زبان‌ این‌ کتیبه‌ها نیز شد. ترجمه‌ این‌ اثر خود یکی‌ و کتاب‌ ارزنده‌ کِنت‌ در اختیار و با همکاری‌ دکتر احمدرضا قائم‌مقامی‌ بازبینی‌ مجددی‌ بر روی‌ آن‌ انجام‌ دادیم‌  من‌ انتشار این‌ کتاب‌ را نیز جزو کارهای‌ مفید نشر فرزان‌ می‌دانم‌ ما باشد. بلکه‌ باید به‌ شکار افکار جدید هم‌ رفت‌.ir" target="_blank"> از تخت‌ جمشید یا چهل‌ منار آن‌ روز به‌ عمل‌ آوردند.

   این‌ نخستین‌ گامها، خوانندگان‌ گام‌ به‌ گام‌ پیش‌ می‌روند.ir" target="_blank"> با وضع‌ مطلوب‌تری‌ در دسترس‌ علاقه‌مندان‌ قرار گرفت‌
  این مطلب تا کنون 45 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173276
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :79
 • رباتهای جستجوگر:342
 • همه حاضرین :421

تگ های برتر